Loading
Aone AG

Công ty TNHH Aone Việt Nam – công ty thuộc quyền quản lý của công ty cổ phần liên doanh Aone Deutschland AG, có trụ sở chính ở Leipzig, CHLB Đức – với lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Năng lượng, nước và môi trường

Hiện tại công ty Aone Việt Nam đang chưa có yêu cầu cụ thể cho vị trí nào. Nhưng nếu bạn cảm thấy đây là nơi thích hợp để bạn có thể phát triển được, hãy đừng ngần ngại mà gửi CV cho chúng tôi vào địa chỉ email:

jobs@aone-deutschland.de