Loading
Aone AG

Hợp đồng khung với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) để cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực năng lượng

image title

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) là tổ chức tài chính của Liên minh Châu Âu. Nhiệm vụ của nó là hỗ trợ EU thực hiện các mục tiêu chính sách của mình thông qua đầu tư an toàn.

EIB là nhà cho vay đa phương lớn nhất thế giới và là nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Cùng với công ty con của mình, tập đoàn Tilia – hợp tác với Steag Energy Services – đã ký thỏa thuận khung với EIB về việc cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực năng lượng cho đến năm 2022. Tập đoàn của chúng tôi với sự chỉ đạo là Aone Deutschland AG, công ty con của Tilia, hỗ trợ EIB đánh giá tính bền vững về kinh tế, môi trường, xã hội, tài chính và kỹ thuật của các dự án năng lượng, cũng như đối với các chính sách của ngành EU và EIB.

Trong thỏa thuận khung này, Tập đoàn Tilia cung cấp chuyên môn độc lập về các vấn đề năng lượng – nhiệt, làm mát, phát điện và mạng và hiệu quả năng lượng – có thể phát sinh cho các dự án trong hoặc ngoài EU. Các nhiệm vụ có thể bao gồm các hoạt động và trách nhiệm sau đây:

  • Việc đánh giá và giám sát các dự án năng lượng;
  • Cung cấp chuẩn bị dự án, thực hiện và hỗ trợ thể chế cho các nhà quảng bá, bao gồm các chương trình hỗ trợ kỹ thuật sâu rộng;
  • Cung cấp bí quyết cụ thể trong các lĩnh vực công nghệ và kinh tế để thực hiện các nghiên cứu hoặc nghiên cứu cụ thể trong một ngành hoặc phân ngành cụ thể của ngành năng lượng.