Loading
Aone AG

Category Archive for: Abwasser

Home / Category: Abwasser
image title

Syctom và SIAAP chịu trách nhiệm xử lý và xử lý chất thải đô thị cũng như vệ sinh và vệ sinh trên toàn khu vực thành phố Paris. Cả hai đều là một trong những nhà khai thác lớn nhất ở châu Âu và công cộng trong lĩnh vực của họ. Cùng nhau họ đã đưa ra một “Đối […]

Đọc tiếp
image title

Hiệp hội xử lý nước thải thành phố ở miền Bắc nước Đức đã đặt mục tiêu cung cấp vệ sinh chất lượng cao lâu dài với mức giá ổn định và cạnh tranh cho người dân. Qua đó họ chịu chịu trách nhiệm về đầu tư và quản lý tài sản. Tập đoàn Tilia và Nhà quản lý doanh […]

Đọc tiếp