Loading
Aone AG

Hiệp hội xử lý nước thải ở miền Bắc nước Đức

image title

Hiệp hội xử lý nước thải thành phố ở miền Bắc nước Đức đã đặt mục tiêu cung cấp vệ sinh chất lượng cao lâu dài với mức giá ổn định và cạnh tranh cho người dân. Qua đó họ chịu chịu trách nhiệm về đầu tư và quản lý tài sản.

Tập đoàn Tilia và Nhà quản lý doanh nghiệp đã cùng nhau xem xét và phát triển một kế hoạch thay đổi bao gồm đầu tư, kế hoạch bảo trì, hoạt động, tài chính, nhân sự và quản trị, quản trị và quản lý, và phát triển kinh doanh. Các biện pháp cần thiết đã được xác định và ưu tiên để lấp đầy khoảng cách giữa tình hình ban đầu và các mục tiêu tìm kiếm. Trong số những thứ khác, Tilia đã phát triển một công cụ chỉ đạo kinh tế và kỹ thuật dài hạn, có tính đến các yếu tố bên ngoài và động lực chính của hiệp hội. Công cụ này đã được sử dụng bởi hiệp hội và đảm bảo sự phát triển của nó. Các biện pháp tối ưu hóa khác bao gồm quản lý theo mục tiêu (KPIs), hiệu quả năng lượng xử lý nước thải, mua sắm, quản lý và bảo trì tài sản (có tính đến sự nghiêm trọng và sự cố), quy trình hoạch định kinh tế có cấu trúc và lập kế hoạch nhân sự dài hạn. Theo cách này, việc tối ưu hóa với số lượng sáu chữ số hàng năm (Euro) là có thể được thực hiện.