Loading
Aone AG

Lộ trình số hóa của ngành công nghiệp nước và nước thải Leipzig

image title

Nhà máy nước thành phố Leipzig (LWW) chịu trách nhiệm cung cấp nước uống và nước thải cho hơn 670.000 người trong và các vùng xung quanh Leipzig. Để đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả cho người dùng, nhà máy cần có chiến lược về quy trình và vận hành.

Để đáp ứng những thách thức đa dạng, LWW muốn tận dụng tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Tập đoàn Tilia đã được giao nhiệm vụ làm việc với Nhà máy nước Leipzig để xây dựng lộ trình số hóa chiến lược cho mạng lưới kinh doanh cốt lõi cung cấp và sản xuất nước và nước thải

Quá trình cùng phát triển để tạo ra lộ trình này được tuân theo cách: Tiếp cận toàn diện, hoạt động và cùng tham gia.

Lộ trình số hóa được bắt đầu với một đánh giá về tình trạng ban đầu. Điều này bao gồm một cái nhìn đầu tiên về các dự án trong tương lai, các điều kiện khung kỹ thuật và tổ chức nội bộ cũng như phân tích chiến lược của công ty và tình trạng thực hiện. Dựa trên điều này, các mục tiêu cụ thể đã được xác định và tiềm năng cải thiện, bao gồm các cơ hội và rủi ro đáng kể của sự phát triển có thể xảy ra của công ty, đã được ước tính.

Tập đoàn Tilia đã giới thiệu khách hàng xác định các lĩnh vực quan tâm cụ thể và trải qua quá trình đổi mới từ dưới lên, giữ cho những lĩnh vực phù hợp với các mục tiêu chiến lược và hoạt động đã được chứng minh là thành công.

Lộ trình kỹ thuật số kết quả sẽ bao gồm một định hướng chiến lược cho việc số hóa trong tương lai của hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty và một loạt các ưu tiên, lĩnh vực hoạt động và công cụ để theo dõi và đánh giá, và tóm tắt về nhu cầu thay đổi.