Loading
Aone AG

Cấp nước và xử lý nước thải ở Greater Saint-Brieuc – Pháp

image title

KHÁCH HÀNG: Dịch vụ công cộng về nước và vệ sinh

Khu vực đô thị Saint-Brieuc nhằm mục đích mang các dịch vụ vệ sinh và nước công cộng từ 32 thành phố lại với nhau để tạo thành một tiện ích công cộng duy nhất cung cấp các dịch vụ hiệu quả và giá cả phải chăng cho khách hàng. Trong bối cảnh này, tập đoàn Tilia đã thực hiện một phân tích toàn diện về kỹ thuật, vận hành và tổ chức các tiện ích hiện có để tạo ra lộ trình chiến lược 10 năm của hiệp hội cung ứng mới.

Trong bối cảnh này, tập đoàn Tilia đã tổ chức nhiều hội thảo với các thành viên ủy ban được bầu và nhân viên kỹ thuật. Dựa trên cuộc kiểm toán đầu tiên, các hội thảo đã xác định các mục tiêu chính của Hiệp hội Tiện ích về chất lượng nước, giám sát và điều tiết nước thải và nước mưa, hiệu quả quản lý tài sản và cải thiện chính sách bảo mật và phát triển kỹ năng kỹ thuật.

Các bên liên quan khác nhau đã đánh giá cao chất lượng của dự án và quản lý thay đổi cả về hiệu quả của các giải pháp được đề xuất cũng như kết quả và bài thuyết trình sâu sắc.